ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

West London College - London

 • 3 เดือน
  1,250
  GBP
  53,537.50
  THB
 • 6 เดือน
  2,500
  GBP
  107,075.00
  THB
 • 9 เดือน
  3,750
  GBP
  160,612.50
  THB

Regent ? London

 • 3 เดือน
  4,140
  GBP
  177,316.20
  THB
 • 6 เดือน
  8,280
  GBP
  354,632.40
  THB
 • 9 เดือน
  12,420
  GBP
  531,948.60
  THB

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ เรียน 23 ชั่วโมง 20 นาที ต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,540.00
  GBP
  151,618.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,168.00
  GBP
  264,175.44
  THB
 • 9 เดือน
  8,784.00
  GBP
  376,218.72
  THB

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 24 บทเรียน เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • 3 เดือน
  3,000.00
  GBP
  128,490.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,088.00
  GBP
  217,919.04
  THB
 • 9 เดือน
  7,164.00
  GBP
  306,834.12
  THB

 • 3 เดือน
  2,696
  GBP
  115,469.68
  THB
 • 6 เดือน
  4,536
  GBP
  194,276.88
  THB
 • 9 เดือน
  6,628
  GBP
  283,877.24
  THB
 • 3 เดือน
  2,117
  GBP
  90,671.11
  THB
 • 6 เดือน
  3,679
  GBP
  157,571.57
  THB
 • 9 เดือน
  5,393
  GBP
  230,982.19
  THB

The Burlington School of English ? London

 • 3 เดือน
  1,980
  GBP
  84,803.40
  THB
 • 6 เดือน
  3,200
  GBP
  137,056.00
  THB
 • 9 เดือน
  4,350
  GBP
  186,310.50
  THB
 • 3 เดือน
  1,815
  GBP
  77,736.45
  THB
 • 6 เดือน
  3,000
  GBP
  128,490.00
  THB
 • 9 เดือน
  4,050
  GBP
  173,461.50
  THB

 • 3 เดือน
  1,729.00
  GBP
  74,053.07
  THB
 • 6 เดือน
  2,935.00
  GBP
  125,706.05
  THB
 • 9 เดือน
  4,007.00
  GBP
  171,619.81
  THB
 • 3 เดือน
  1,678.00
  GBP
  71,868.74
  THB
 • 6 เดือน
  2,895.00
  GBP
  123,992.85
  THB
 • 9 เดือน
  3,901.00
  GBP
  167,079.83
  THB