ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,780.00
  GBP
  161,897.40
  THB
 • 6 เดือน
  6,720.00
  GBP
  287,817.60
  THB
 • 9 เดือน
  9,720.00
  GBP
  416,307.60
  THB

จำนวนบทเรียน 25 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,300
  GBP
  141,339.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,880
  GBP
  251,840.40
  THB
 • 9 เดือน
  8,460
  GBP
  362,341.80
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,820
  GBP
  120,780.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,040
  GBP
  215,863.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  GBP
  308,376.00
  THB

General English, IELTS, Academic English, Business English

มีภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ให้ลงเรียนแบบ 15, 20, 25 และ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • 3 เดือน
  2,352
  GBP
  100,736.16
  THB
 • 6 เดือน
  4,512
  GBP
  193,248.96
  THB
 • 9 เดือน
  5,796
  GBP
  248,242.68
  THB

General English, IELTS, Academic English, Business English

มีภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ให้ลงเรียนแบบ 15, 20, 25 และ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย

 • 3 เดือน
  1,920
  GBP
  82,233.60
  THB
 • 6 เดือน
  3,648
  GBP
  156,243.84
  THB
 • 9 เดือน
  4,662
  GBP
  199,673.46
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  3,216
  GBP
  137,741.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,048
  GBP
  259,035.84
  THB
 • 9 เดือน
  9,072
  GBP
  388,553.76
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,496
  GBP
  106,903.68
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  GBP
  205,584.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  GBP
  308,376.00
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่แมนเชสเตอร์กลางโรงเรียนของอังกฤษ ช่วยให้คุณปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณโดยเน้นไวยากรณ์คำศัพท์และภาษาในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนวิธีการสื่อสารที่นำมาซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เป็นหัวใจของบทเรียนและคาดว่าจะมีส่วนร่วมในความหลากหลายของงานที่กำหนดโดยครู...

 • 3 เดือน
  3,540.00
  GBP
  151,618.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,960.00
  GBP
  298,096.80
  THB
 • 9 เดือน
  10,260.00
  GBP
  439,435.80
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ Manchester Central School Of English ช่วยให้คุณปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณโดยเน้นไวยากรณ์คำศัพท์และภาษาในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนวิธีการสื่อสารที่นำมาซึ่งหมายความว่านักเรียนที่เป็นหัวใจของบทเรียนและคาดว่าจะมีส่วนร่วมในความหลากหลายของงานที่กำหนดโดยครู...

 • 3 เดือน
  2,940.00
  GBP
  125,920.20
  THB
 • 6 เดือน
  5,760.00
  GBP
  246,700.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,460.00
  GBP
  362,341.80
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเข้มข้นมุ่งเน้นที่ทักษะในการสื่อสารและภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีระยะเวลาเวลา 20 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์รวมทั้งการศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม นี้ประกอบด้วย 16...

 • 3 เดือน
  2,254.00
  GBP
  96,538.82
  THB
 • 6 เดือน
  3,667.00
  GBP
  157,057.61
  THB
 • 9 เดือน
  5,184.00
  GBP
  222,030.72
  THB