ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

Oxford House College ? Oxford

 • 3 เดือน
  3,660
  GBP
  156,757.80
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  GBP
  267,259.20
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  GBP
  393,179.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  GBP
  226,142.40
  THB
 • 9 เดือน
  7,560
  USD
  249,555.60
  THB
 • 3 เดือน
  2,220
  GBP
  95,082.60
  THB
 • ุ6 เดือน
  3,960
  GBP
  169,606.80
  THB
 • 9 เดือน
  5,580
  GBP
  238,991.40
  THB
 • 3 เดือน
  2,460
  GBP
  105,361.80
  THB
 • 6 เดือน
  4,320
  GBP
  185,025.60
  THB
 • 9 เดือน
  6,300
  GBP
  269,829.00
  THB

Regent English Language Training

 • 3 เดือน
  3,744.00
  GBP
  160,355.52
  THB
 • 6 เดือน
  7,488.00
  GBP
  320,711.04
  THB
 • 9 เดือน
  11,232.00
  GBP
  481,066.56
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,880
  GBP
  123,350.40
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  GBP
  246,700.80
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  GBP
  370,051.20
  THB

จำนวนบทเรียน 20 บทเรียน ต่อสัปดาห์ เส้นทางความสำเร็จของคุณ ที่จะพัฒนาทักษาะความรู้  ความสามารถด้านภาษา ให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • 3 เดือน
  2,430
  GBP
  104,076.90
  THB
 • 6 เดือน
  4,860
  GBP
  208,153.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,290
  GBP
  312,230.70
  THB

เรียน 28 คาบ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ 50 นาที เน้นฝึกภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว

 • 3 เดือน
  2,736
  GBP
  117,182.88
  THB
 • 6 เดือน
  4,128
  GBP
  176,802.24
  THB
 • 9 เดือน
  6,048
  GBP
  259,035.84
  THB

เรียน 20 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียน 4 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ไม่ว่าจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย นักเรียนจะมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ

 • 3 เดือน
  2,016
  GBP
  86,345.28
  THB
 • 6 เดือน
  3,624
  GBP
  155,215.92
  THB
 • 9 เดือน
  5,184
  GBP
  222,030.72
  THB

Kaplan_logo

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วครบทุกด้าน

 • 3 เดือน
  3,264
  GBP
  139,797.12
  THB
 • 6 เดือน
  6,144
  GBP
  263,147.52
  THB
 • 9 เดือน
  9,216
  GBP
  394,721.28
  THB