ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United Kingdom

Kaplan_logo

เรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป General English course ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ พร้อมกับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,496
  GBP
  106,903.68
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  GBP
  205,584.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200
  GBP
  308,376.00
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  4,080
  GBP
  174,746.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,200
  GBP
  308,376.00
  THB
 • 9 เดือน
  10,440
  GBP
  447,145.20
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  3,600
  GBP
  154,188.00
  THB
 • 6 เดือน
  6,350
  GBP
  271,970.50
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  GBP
  393,179.40
  THB

เนื้อหาหลักสูตร

09: 15-12: 05:เราทำงานร่วมกับ CourseBook ในช่วงสามบทเรียนแรกของวันที่ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะทั้งสี่หลัก - พูดการฟังการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกับสี่ทักษะหลักเหล่านี้เรายังจะทำงานในพื้นที่สำคัญอื่น ๆ...

 • 3 เดือน
  3,120
  GBP
  133,629.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,520
  GBP
  236,421.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  GBP
  339,213.60
  THB

เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  2,224
  GBP
  95,253.92
  THB
 • 6 เดือน
  3,815
  GBP
  163,396.45
  THB
 • 9 เดือน
  5,722
  GBP
  245,073.26
  THB

การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณจะเพิ่มคำศัพท์ของคุณเพิ่มไวยากรณ์ของคุณปรับปรุงงานเขียนของคุณและเสริมสร้างทักษะการอ่านของคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปนี้เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ...

 • 3 เดือน
  1,488
  GBP
  63,731.04
  THB
 • 6 เดือน
  2,976
  GBP
  127,462.08
  THB
 • 9 เดือน
  4,464
  GBP
  191,193.12
  THB

เราใช้วิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้งานในภาษาอังกฤษ

 • 3 เดือน
  1,986
  GBP
  85,060.38
  THB
 • 6 เดือน
  3,514
  GBP
  150,504.62
  THB
 • 9 เดือน
  5,270
  GBP
  225,714.10
  THB

Oxford School of English

 • 3 เดือน
  2,772
  GBP
  118,724.76
  THB
 • 6 เดือน
  4,800
  GBP
  205,584.00
  THB
 • 9 เดือน
  6,696
  GBP
  286,789.68
  THB
 • 3 เดือน
  2,172
  GBP
  93,026.76
  THB
 • 6 เดือน
  3,744
  GBP
  160,355.52
  THB
 • 9 เดือน
  5,112
  GBP
  218,946.96
  THB
 • 3 เดือน
  1,188
  GBP
  50,882.04
  THB
 • 6 เดือน
  2,040
  GBP
  87,373.20
  THB
 • 9 เดือน
  2,700
  GBP
  115,641.00
  THB