ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

 • 3 เดือน
  2,460.00
  USD
  81,204.60
  THB
 • 6 เดือน
  4,800.00
  USD
  158,448.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,020.00
  USD
  231,730.20
  THB

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,108
  USD
  102,595.08
  THB
 • 6 เดือน
  6,048
  USD
  199,644.48
  THB
 • 9 เดือน
  8,964
  USD
  295,901.64
  THB

เริ่มการเรียนต่อของคุณด้วยความมั่นใจ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษขณะที่คุณเรียนทักษะหลัก ๆ ด้านภาษาอังกฤษและฝึกสนทนาภาคปฏิบัติในชีวิตจริง 

 

 

 

 • 3 เดือน
  4,032
  USD
  133,096.32
  THB
 • 6 เดือน
  7,650
  USD
  252,526.50
  THB
 • 9 เดือน
  10,827
  USD
  357,399.27
  THB

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ของตนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงเช้าและมีเวลาว่างช่วงบ่ายเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต้องการ

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,302
  USD
  108,999.02
  THB
 • 6 เดือน
  6,259
  USD
  206,609.59
  THB
 • 9 เดือน
  8,870
  USD
  292,798.70
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นการผนวกการเรียนทักษะการพูด การเขียนการอ่านและการฟังเข้ากับการพัฒนาทักษะต่างๆ (หลักสูตรการเสริมทักษะหรือ ก.ล.ต. ) หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร 

 

 

 

 • 3 เดือน
  4,032
  USD
  133,096.32
  THB
 • 6 เดือน
  7,650
  USD
  252,526.50
  THB
 • 9 เดือน
  10,827
  USD
  357,399.27
  THB