ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

Kaplan_logo

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง...

 • 4 เดือน
  5,880.00
  USD
  194,098.80
  THB
 • 6 เดือน
  8,460.00
  USD
  279,264.60
  THB
 • 9 เดือน
  12,690.00
  USD
  418,896.90
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,339.00
  USD
  176,240.39
  THB
 • 6 เดือน
  7,740.00
  USD
  255,497.40
  THB
 • 9 เดือน
  11,610.00
  USD
  383,246.10
  THB

 

 

 

 • 2 ปี
  14,500.00
  USD
  478,645.00
  THB

 

 

 

 • 2 ปี
  14,500.00
  USD
  478,645.00
  THB

 

 

 

 • 4 ปี
  26,900.00
  USD
  887,969.00
  THB

 

 

 

 • 4 ปี
  26,900.00
  USD
  887,969.00
  THB

 

 

 

 • 4 ปี
  26,900.00
  USD
  887,969.00
  THB

 

 

 

 • 4 ปี
  26,900.00
  USD
  887,969.00
  THB

 

 

 

 • 4 ปี
  26,900.00
  USD
  887,969.00
  THB