ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

 • 3 เดือน
  3,684
  USD
  121,608.84
  THB
 • 6 เดือน
  7,008
  USD
  231,334.08
  THB
 • 9 เดือน
  9,972
  USD
  329,175.72
  THB
 • 3 เดือน
  3,012
  USD
  99,426.12
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  USD
  190,137.60
  THB
 • 9 เดือน
  7,812
  USD
  257,874.12
  THB

oxford international group

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนช่วงเช้าถึงเที่ยง เวลาเรียนไม่มาก และได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เรียนทั้งหมด 15 คาบ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เวลาเรียน 9.30 – 12.45 น.

 • 3 เดือน
  2,816.00
  USD
  92,956.16
  THB
 • 6 เดือน
  6,354.00
  USD
  209,745.54
  THB
 • 9 เดือน
  9,207.00
  USD
  303,923.07
  THB

 • 3 เดือน
  3,528.00
  USD
  116,459.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,384.00
  USD
  210,735.84
  THB
 • 9 เดือน
  9,324.00
  USD
  307,785.24
  THB
 • 3 เดือน
  5,040
  USD
  166,370.40
  THB
 • 6 เดือน
  9,120
  USD
  301,051.20
  THB
 • 9 เดือน
  13,320
  USD
  439,693.20
  THB
 • 3 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB
 • 6 เดือน
  8,400
  USD
  277,284.00
  THB
 • 9 เดือน
  12,240
  USD
  404,042.40
  THB

LSI

 • 3 เดือน
  3,600
  USD
  118,836.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  USD
  190,137.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  USD
  285,206.40
  THB
 • 3 เดือน
  3,360
  USD
  110,913.60
  THB
 • 6 เดือน
  5,280
  USD
  174,292.80
  THB
 • 9 เดือน
  7,920
  USD
  261,439.20
  THB
 • 3 เดือน
  2,640
  USD
  87,146.40
  THB
 • 6 เดือน
  4,800.00
  USD
  158,448.00
  THB
 • 9 เดือน
  7,200.00
  USD
  237,672.00
  THB

 • 3 เดือน
  5,136
  USD
  169,539.36
  THB
 • 6 เดือน
  9,864
  USD
  325,610.64
  THB
 • 9 เดือน
  14,508
  USD
  478,909.08
  THB