ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,108
  USD
  102,595.08
  THB
 • 6 เดือน
  6,048.00
  USD
  199,644.48
  THB
 • 9 เดือน
  8,964.00
  USD
  295,901.64
  THB
 • 3 เดือน
  1,800
  USD
  59,418.00
  THB
 • 6 เดือน
  3,360
  USD
  110,913.60
  THB
 • 9 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB

 • 3 เดือน
  3,528.00
  USD
  116,459.28
  THB
 • 6 เดือน
  6,384.00
  USD
  210,735.84
  THB
 • 9 เดือน
  9,324.00
  USD
  307,785.24
  THB
 • 3 เดือน
  5,040
  USD
  166,370.40
  THB
 • 6 เดือน
  9,120
  USD
  301,051.20
  THB
 • 9 เดือน
  13,320
  USD
  439,693.20
  THB
 • 3 เดือน
  4,680
  USD
  154,486.80
  THB
 • 6 เดือน
  8,400
  USD
  277,284.00
  THB
 • 9 เดือน
  12,240
  USD
  404,042.40
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง...

 • 4 เดือน
  6,419.00
  USD
  211,891.19
  THB
 • 6 เดือน
  8,729.00
  USD
  288,144.29
  THB
 • 9 เดือน
  13,093.00
  USD
  432,199.93
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง และท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ...

 • 4 เดือน
  5,520
  USD
  182,215.20
  THB
 • 6 เดือน
  8,009
  USD
  264,377.09
  THB
 • 9 เดือน
  12,013
  USD
  396,549.13
  THB

จำนวนบทเรียน 30 บทเรียน ต่อสัปดาห์โดยสามารถลงเรียนเพิ่มเติมอีก 10 บทเรียนต่อสัปดาห์ จากจำนวนบทเรียนทั่วไป 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,960
  USD
  130,719.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,110
  USD
  234,701.10
  THB
 • 9 เดือน
  10,665
  USD
  352,051.65
  THB