ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

United States

Intensive 30 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 6 เดือน
  9,240
  USD
  305,012.40
  THB
 • 9 เดือน
  13,860
  USD
  457,518.60
  THB

Semi Intensive 24 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  4,140.00
  USD
  136,661.40
  THB
 • 6 เดือน
  7,800.00
  USD
  257,478.00
  THB
 • 9 เดือน
  11,700.00
  USD
  386,217.00
  THB

Semi Intensive 20 บทเรียน = 50นาที ต่อ 1 บทเรียน

 • 3 เดือน
  3,960
  USD
  130,719.60
  THB
 • 6 เดือน
  7,560
  USD
  249,555.60
  THB
 • 9 เดือน
  11,340
  USD
  374,333.40
  THB

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Kaplan International English หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป วิชาเลือก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง...

 • 4 เดือน
  5,880.00
  USD
  194,098.80
  THB
 • 6 เดือน
  8,460.00
  USD
  279,264.60
  THB
 • 9 เดือน
  12,690.00
  USD
  418,896.90
  THB

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Semi Intensive English Course

ถ้าคุณสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่ให้คุณมีเวลาสำหรับการเที่ยวชมในนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจัดเตรียมให้คุณทั้งสองด้านพร้อมกันทั้งเรียนในห้อง...

 • 4 เดือน
  5,339.00
  USD
  176,240.39
  THB
 • 6 เดือน
  7,740.00
  USD
  255,497.40
  THB
 • 9 เดือน
  11,610.00
  USD
  383,246.10
  THB