ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

 • 3 เดือน
  3,000
  AUD
  73,380.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,760
  AUD
  140,889.60
  THB
 • 9 เดือน
  8,640
  AUD
  211,334.40
  THB
United States

LASC Logo

 • 1 เดือน
  900
  USD
  29,709.00
  THB
 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  5,400
  USD
  178,254.00
  THB
 • 1 เดือน
  600
  USD
  19,806.00
  THB
 • 3 เดือน
  1,800
  USD
  59,418.00
  THB
 • 6 เดือน
  3,600
  USD
  118,836.00
  THB

 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  USD
  243,613.80
  THB

 • 3 เดือน
  2,700
  USD
  89,127.00
  THB
 • 6 เดือน
  4,920
  USD
  162,409.20
  THB
 • 9 เดือน
  7,380
  USD
  243,613.80
  THB

St Giles International ? London Highgate

 

 

 

 • 3 เดือน
  3,318
  USD
  109,527.18
  THB
 • 6 เดือน
  4,788
  USD
  158,051.88
  THB
 • 9 เดือน
  7,031
  USD
  232,093.31
  THB
United Kingdom

 • 3 เดือน
  2,612
  GBP
  111,871.96
  THB
 • 6 เดือน
  4,402
  GBP
  188,537.66
  THB
 • 9 เดือน
  6,426
  GBP
  275,225.58
  THB
 • 3 เดือน
  2,050
  GBP
  87,801.50
  THB
 • 6 เดือน
  3,562
  GBP
  152,560.46
  THB
 • 9 เดือน
  5,242
  GBP
  224,514.86
  THB
Canada

St Giles International ? London Highgate

 • 3 เดือน
  2,503
  CAD
  63,676.32
  THB
 • 6 เดือน
  4,368
  CAD
  111,121.92
  THB
 • 9 เดือน
  6,275
  CAD
  159,636.00
  THB