ค้นหาหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

Australia

 • 3 เดือน
  3,360
  AUD
  82,185.60
  THB
 • 6 เดือน
  6,720
  AUD
  164,371.20
  THB
 • 9 เดือน
  10,080
  AUD
  246,556.80
  THB
 • 3 เดือน
  3,120
  AUD
  76,315.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,240
  AUD
  152,630.40
  THB
 • 9 เดือน
  9,360
  AUD
  228,945.60
  THB
United States

FLS International

 • 3 เดือน
  3,780
  USD
  124,777.80
  THB
 • 6 เดือน
  7,110
  USD
  234,701.10
  THB
 • 9 เดือน
  10,125
  USD
  334,226.25
  THB
 • 3 เดือน
  3,420
  USD
  112,894.20
  THB
 • 6 เดือน
  6,480
  USD
  213,904.80
  THB
 • 9 เดือน
  9,180
  USD
  303,031.80
  THB