E-Newsletter

ฟรี สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081...

ฟรี สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2559

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรี สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2559

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรี สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081...

ฟรี สัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2559

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 23 มกราคม นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรีสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2558

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 19 ธันวาคม นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรีสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081...

ฟรีสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2558

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 17 ตุลาคม นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรีสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนกันยายน 2558

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 19 กันยายน นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่บี 089 499 9754 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่ปูเป้ 082 440 0500 พี่ปู 086 081 7775...

ฟรีสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2558

จองที่นั่งด่วน! ฟรีงานสัมมนาศึกษาต่อต่างประเทศ กับ เดอะดีนอินเตอร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา วันที่ 22 สิงหาคม นี้ เวลา 13.00 - 17.00 น. สำรองที่นั่ง โทร 02 656 4868 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เดอะดีนอินเตอร์ พี่ซีน 085 911 1995 พี่เรย์ 085 911 1030 พี่บี 089 499 9754 พี่ปู 086 081 7775...