Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas La Trobe เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Bundoora ในเขตชานเมืองของเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร จนถึงระดับปริญญาโท หากนักเรียนต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับที่ดี

เรียนต่อออสเตรเลีย Billy Blue College เมลเบิร์น Melbourne

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน,สินค้าแฟชั่น,การออกแบบการสื่อสารหรือการออกแบบสื่อดิจิตอลอยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรม ในฐานะนักเรียนคุณจะได้ค้นพบวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อสร้างความคิดที่ดีและฝึกฝนความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและมีประสบการณ์ มีเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพพร้อมที่จะนำไปใช้ในโลกปัจจุบัน

เรียนต่อออสเตรเลีย Education Access Australia เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันให้บริการที่มีคุณภาพของการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอนุปริญญา

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu เมลเบิร์น Melbourne

สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เรียนต่อออสเตรเลีย RMIT Royal Melbourne Institute Of Technology University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเมือง เมลเบิร์น จัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมกว่า 18,000 คน ด้วยจำนวนโปรแกรมการศึกษาที่มีให้เลือกมากกว่า 470 โปรแกรม และ 8,000 วิชาให้ได้เลือกเรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย Martin College เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใน Church Lane ใกล้กับแถบร้านค้ายอดนิยมที่มีความหลากหลาย ร้านกาแฟ บาร์ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และแหล่งช้อปปิ้ง และสามารถเดินไปยังสวนสาธารณะที่ดีที่สุดของเมลเบิร์นเพื่อการพักผ่อนได้อีกด้วย เมืองเมลเบิร์น เต็มไปด้วยความสดใส ศิลปะ วัฒนธรรม อาหารอันเลิศรส และตรอกซอกซอย ที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทั้งหมด

เรียนต่อออสเตรเลีย ACU Australian Catholic University เมลเบิร์น Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดย ACU ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีอัตราการถูกจ้างงานในระดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่จะได้งานก่อนจะสำเร็จการศึกษา

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmes Institute เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ตรงข้ามกับรัฐสภา มีรถไฟ รถรางและรถบัส อยู่หน้าสถาบัน และรายล้อมไปด้วยร้านกาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, สวนสาธารณะและโรงแรม

เรียนต่อออสเตรเลีย Deakin University เมลเบิร์น Melbourne

ตั้งอยู่ที่ Melbourne เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นระบบการเรียนการสอนจึงได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเกียรติบัตรว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของออสเตรเลียเอง 2 ปีซ้อน โดยทางมหาวิทยาลัยรักษาการทำงานที่ใกล้ชิดกับส่วนราชการ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความเป็นมืออาชีพสูงสุด นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เรียนต่อออสเตรเลีย Central Melbourne Institute เมลเบิร์น Melbourne

เป็นสถาบันมาตราฐานใจกลางเมืองเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ อาทิ สาขาการบริหาร สาขาด้านสุขภาพ-การนวดบำบัด สาขาการกีฬา-ฟิตเนสเทรนนิ่ง ทุกหลักสูตรจะมีห้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และบางสาขาวิชา การันตีการหางานทำในออสเตรเลียให้อีกด้วย