Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย RBIT Royal Brisbane Institute of Technology

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีประสบการณ์ในการสอนมานาน มีหลักสูตรการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan Business School

เป็นสถาบันสอนระดับปริญญาขึ้นไป ทั้ง ตรี และโท โดยเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสายบริหารเท่านั้น

เรียนต่อออสเตรเลีย Academies Australasia Institute

เป็นเครือเดียวกันใน Academies Australasia

เรียนต่อออสเตรเลีย Viva College

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในฐานะวิทยาลัยที่เป็น ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ในปี 2004 และได้รับการรับรองโดย NEAS (โครงการรับรองวุฒิสถาบัน การฝึกอบกรมภาษาอังกฤษแห่งชาติ) และในปี 2005 ได้ยกระดับเป็นเป็นองค์การอาชีวศึกษาซึ่งจัดหานักเรียนด้วยการฝึกฝนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันทางการศึกษาทั่วประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย James Cook University

เป็นวิทยาเขตใหม่ซึ่งเป็นการออกแบบ แบบ retro-fit design โดยเน้นแนวความคิดแบบ "Intelligent-Learning"  ที่ออกแบบโดยบริษัทออกแบบที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของรัฐควีนส์แลนด์ วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าชื่อดัง Queen Street shopping mall ซึ่งเป็นตึกที่สูง 10 ชั้นใจกลางเมืองบริสเบน สภาพแวดล้อมของวิทยาเขตบริสเบนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

เรียนต่อออสเตรเลีย The University of Queensland

เป็นผู้ให้บริการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือรัฐ CRICOS และได้รับการรับรองคุณวุฒิ จากโครงการให้การรับรอง ELT แห่งชาติ NEAS ในฐานะสมาชิกของสถาบัน English Australia และศูนย์บริหารการสอบ IELTS อีกด้วยจากการสำรวจของ iGraduate เมื่อเร็วๆนี้กับนักเรียนจำนวน 8,000 คน จากวิทยาลัยภาษาอังกฤษ รวม 49 แห่งทั่วออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย Impact English College

จะช่วยปูทางและเปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยชั้นนำในเมลเบิร์นเพียงเรียนจบ 10 สัปดาห์จากระดับ Upper Intermediate ก็จะช่วยให้คุณเข้าเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่หลายๆสถาบัน โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลคะแนน  IELTS ถ้าหากต้องการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องจบในระดับ Advanced

เรียนต่อออสเตรเลีย QUT Queensland University of Technology

มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมือง Brisbane เมืองหลวงของรัฐ Queensland และตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้ศูนย์กลางทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร นักศึกษาสามารถเดินทางไปมาสะดวก ซึ่งวิทยาเขตที่ Kelvin Grove ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 2 กม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

เรียนต่อออสเตรเลีย ACU Australian Catholic University

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลีย มีด้วยกันทั้งหมด 6 วิทยาเขต เปิดสอนให้กับนักศึกษาออสเตรลียและนักศึกษาต่างประเทศ โดย 6 วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ที่ Brisbane Queensland, North Sydney and Strathfield, New South Wales, Canberra ACT, Ballarat and Melbourne Victoria ทั้งยังมีศูนย์ภาษาเป็นของตนเองด้วย

เรียนต่อออสเตรเลีย OHC Oxford House College

เป็นเครือเดียวกันกับ Holmes Institute ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจ เดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากรถบัส รถไฟหรือเรือเฟอร์รี่ แวดล้อมด้วยศูนย์กลางห้างสรรพสินค้า และอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อาหาร Winter Garden