Cincinnati

University of Cincinnati

ที่นี่เป็นแหล่งของร้านค้า, ร้านอาหารและกิจกรรมกีฬา UC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดจาก Forbes, Travel + Leisure และ Delta Sky magazines ตัวเมืองของ Cincinnati ร่ำรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีบรรยากาศทางธุรกิจโดดเด่นที่สุดในสหรัฐ The Lonely Planet จัดให้เมือง Cincinnati เป็นอันดับที่ 3 ใน 10 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของสหรัฐในปี ค.ศ.2012

ELS Language Centres - Cincinnati, Ohio

ตั้งอยู่ที่ University of Cincinnati (UC) ในย่านชนบท ซินซิเนติวิทยาเขตที่มีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์ ELS ตั้งอยู่ใกล้กับร้านค้าภัตตาคารสนามแข่งขันกีฬาและสถานที่ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย