Connecticut

University of New Haven

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 206 ไร่ในเมือง West Haven รัฐ Connecticut ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1920 บนพื้นที่ของYale University ด้วยความร่วมมือกับ Northeastern University UNH ได้ย้ายมาอยู่ในวิทยาเขต West Haven ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 UNH มีนักศึกษา 6,500 คน รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโทเกือบ 1,800 คน และนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 700 คน

ELS Language Centres - New Haven, Connecticut

ตั้งอยู่ที่ University of New Haven (UNH) ในเมือง West Haven ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับเมือง New Haven เป็นเมืองที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะของศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศ