Cookeville

Tennessee Tech University

ตั้งอยู่ที่เมือง Cookeville ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี และ 75 นาทีทางตะวันตกของ Knoxville รัฐเทนเนสซี  Cookeville  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคัมเบอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 100,000 คน ค่าครองชีพที่ต่ำที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา