Dunedin

เรียนต่อนิวซีแลนด์ University of Otago

เป็นมหาวิทยาลัยที่แรกในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1869 มีชื่อเสียงโด่งดัง ทั่วโลกทางด้านการสอน การค้นคว้าและไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จึงทำให้มีนักเรียนกว่า 20,000 คน มาเรียนที่ 4 สถาบันของที่นี่คือที่ Auckland, Wellington, Christchurch และ Dunedin ซึ่งเป็นที่สนใจของนักเรียนในการศึกษาต่อมากที่สุด