Houston

LCI Language Centers – Houston, Texas

โรงเรียนภาษาอังกฤษของเราตั้งอยู่ใน Houston ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์แห่ง Montrose เป็นเมืองที่เป็นมิตร และนิยมมิตรมากที่สุดในฮูสตัน, Montrose มีถนนมีต้นไม้, ร้านอาหารนานาชาติ, ร้านค้าโบราณ และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากมาย

 

LCI Language Centers – Houston  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเรา...

University of St. Thomas - Houston

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1947 โดยบาทหลวง Basilian University of St. Thomas เป็นมหาวิทยาลัยคาธอลิก แห่งแรกและเป็นเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเมือง Houston เราทุ่มเทในการให้การศึกษาแก่คนทุกศาสนาและความเชื่อและยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา จริยธรรม และปัญญาของการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

University of Houston Clear lake

University of Houston Clear lake (UHCL) ตั้งอยู่ระหว่างตัวเมืองของ Houston และเกาะ Galveston ใจกลางชุมชนที่มีเทคโนโลยีสูงของเมือง Clear Lake เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น UHCL จึงทุ่มเทกับการพัฒนาและปรับปรุงแผนการเพื่อสนับสนุนการค้าต่างๆ มากมาย, วิศวกรรมศาสตร์, การบริการสังคมและภาคการค้าของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์, การแพทย์, ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอวกาศ

ELS Language Centres - Houston, Texas

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ University of St. Thomas (UST) และตั้งอยู่ในอาคารที่มีรูปทรงอันงดงามในย่าน Museum District ของเมือง Houston

ELS Language Centres - Houston Clear Lake, Texas

ELS Language Centers ก่อตั้งเมื่อปี 1961 ปัจจุบันเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับต้นๆ มีศูนย์ภาษากว่า 55 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีศูนย์ภาษาในแคนาดาและในออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์ ELS ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนจาก 140 ประเทศทั่วโลก