Indianapolis

Indiana University - Purdue University Indianapolis

Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญของรัฐที่อยู่ในเมือง มอบปริญญาบัตรจากทั้ง Indiana Universityและ Purdue University สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1969 เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและโอกาสมากมายในการทำงานวิจัยใน Indianapolis IUPUI มอบโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในศูนย์เศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมของรัฐ 

ELS Language Centres - Indianapolis, Indiana

ตั้งอยู่วิทยาเขตของ Indiana University ? Purdue University Indianapolis (IUPUI) ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเพื่อเดินไปยังร้านค้าและแหล่งบันเทิงต่างๆ