Melbourne

ELS Language Centres - Melbourne, Florida

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Florida Institute of Technology (Florida Tech) ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดที่ขาวสะอาดและสวยงามของรัฐ Florida เพียงไม่กี่นาที

Florida Institute of Technology

Florida Institute of Technology เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับประเทศในวิทยาเขตอันทันสมัยแวดล้อมด้วยสวนพันธุ์ไม้เขตร้อนและต้นปาล์ม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ใต้โซนร้อนขนาด 331 ไร่ ใช้เวลา 5 นาทีจาก Indian River 10 นาทีจากมหาสมทุร Atlantic และ 15 นาที จาก Kennedy Space Center และเมือง Orlando