Missouri

Saint Louis University - Saint Louis, Missouri

ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการที่มีนวัตกรรมและการสอนที่มีประสิทธิผลในทุกสาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ได้แก่สาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สุขภาพและการแพทย์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ธุรกิจ การบินและเทคโนโลยี

LCI Language Centers - Kansas City, Missouri

โรงเรียนภาษาอังกฤษของเราตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย Park University ที่มีสวนสาธารณะอันงดงามใน Parkville

The Language Company (TLC) - Kirksville, Missouri

ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Truman State University ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในมิดเวสต์เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน

University of Missouri - St. Louis

University of Missouri - St. Louis เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในเมืองใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐ Missouri ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ UMSL ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐและเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพมากกว่า 100 สาขาแตกต่างกันไป

ELS Language Centres - St. Louis, Missouri

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่สวยงามของ University of Missouri- St. Louis (UMSL) ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเพียง 6.4 กิโลเมตร St. Louis เป็นเมืองในย่านตะวันตกกลาง ที่มีผู้คนเป็นมิตร มีประชากร 2.5 ล้านคนและมี ค่าครองชีพต่ำ