Romeoville

Lewis University

Lewis University มุ่งเน้นการศึกษาส่วนบุคคลที่มีคุณภาพสูงและมีความท้าทายในวิทยาเขตที่สวยงาม 30 นาทีทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Chicago เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษา 6,600 คน (20 คนต่อชั้น เรียน) Lewis เป็นหนึ่งในสถาบันจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก De LaSalle Christian Brothers ซึ่งเป็นคณะนักบวชโรมันคาธอลิกนานาชาติที่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 320 ปี