Sydney

เรียนต่อออสเตรเลีย NSEC North Sydney English College

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS รวมถึงคอร์สสอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ TAFE โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu ซิดนีย์ Sydney

ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร,การโรงแรมและการบริหารที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เรียนต่อออสเตรเลีย Holmes Institute ซิดนีย์ Sydney

มีความเชี่ยวชาญในวิชาด้านการบริหารธุรกิจ และด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลออสเตรเลีย และแต่งตั้งให้เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชนแห่งแรกในรัฐวิคตอเรีย ซึ่งในปัจจุบันทางสถาบันมี Campus ทางเลือกให้นักศึกษาได้พิจารณาที่ตั้งที่เหมาะสม

เรียนต่อออสเตรเลีย Western Institute of Technology ซิดนีย์ Sydney

เป็นโรงเรียนที่จดทะเบียนกับทางรัฐบาลของออสเตรเลีย สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่างชาติ และNEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) อีกทั้ง ยังเป็นสถาบันที่ให้ความใส่ใจนักเรียนพิเศษ

เรียนต่อออสเตรเลีย Macquarie Education Group Australia ซิดนีย์ Sydney

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษไวยากรณ์และหลักสูตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมการเรียน การสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญทางการสอนและสายอาชีพโดยตรง

เรียนต่อออสเตรเลีย CATC Design School ซิดนีย์ Sydney

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 CATC DESIGN SCHOOL (เดิมชื่อ Commercial Arts Training College) เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนวิชาชีพเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียพร้อมหลักสูตรที่มีอยู่ในด้านการออกแบบกราฟิกการออกแบบตกแต่งภายในมัลติมีเดียและการถ่ายภาพ

เรียนต่อออสเตรเลีย Oxford College ซิดนีย์ Sydney

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกับระบบการเรียนรู้โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

เรียนต่อออสเตรเลีย Victory Institute ซิดนีย์ Sydney

สถาบันของเราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซิดนีย์และอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม สะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของซิดนีย์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟและป้ายรถเมล์ ซึ่งอยู่ห่างจากสถาบันเพียง 5 นาที

เรียนต่อออสเตรเลีย Billy Blue College ซิดนีย์ Sydney

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน,สินค้าแฟชั่น,การออกแบบการสื่อสารหรือการออกแบบสื่อดิจิตอลอยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรม ในฐานะนักเรียนคุณจะได้ค้นพบวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อสร้างความคิดที่ดีและฝึกฝนความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและมีประสบการณ์ มีเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพพร้อมที่จะนำไปใช้ในโลกปัจจุบัน

เรียนต่อออสเตรเลีย Performance English ซิดนีย์ Sydney

เป็นเครือเดียวกันกับ Eurocentres Sydney ผลการดำเนินงานโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยและสวนสาธารณะ และใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ