Western Australia

เรียนต่อออสเตรเลีย Perth college of business & technology

Perth College of Business & Technology อยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ มีนักเรียนมาจากนานาชาติ ห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยนักเรียนจะมีประสบการ์ณในตำแหน่งอุตสาหกรรมจริง 

เรียนต่อออสเตรเลีย Centre for English Language Teaching (CELT)

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงประเพณีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา อาจารย์ของเราทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่เราใช้ในการเรียนการสอนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian College of Applied Education (ACAE)

เป็นโรงเรียนสอนด้านการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม ASTHM ซึ่งเป็น Private Hotel School แห่งแรกของออสเตรเลีย มีการฝึกอบรมที่ลงทะเบียนพันธมิตร RTO ที่นับถือ ก่อตั้งและเป็นเจ้าของดำเนินการตั้งแต่ปี 1989 ใน Perth WA วันนี้ Acae มีความภูมิใจที่จะนำเสนอทางเลือกที่ครอบคลุมของหลักสูตรได้รับการรับรองให้กับนักเรียนตั้งแต่ต้อนรับการปรุงอาหาร, ธุรกิจการจัดการและการบัญชี

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas English

เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของคุณภาพการสอน จนเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย และมีประวัติการสอนที่ดีได้รับคำชมมากมายจากนักเรียนไทย และต่างชาติ สำหรับนักเรียนที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจัง รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน โดยเฉพาะ Academic English ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย และหลักสูตร General English เรียนง่ายๆสบายๆ เรียนสนุกและอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ

เรียนต่อออสเตรเลีย Billy Blue College

ที่สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน,สินค้าแฟชั่น,การออกแบบการสื่อสารหรือการออกแบบสื่อดิจิตอลอยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรม ในฐานะนักเรียนคุณจะได้ค้นพบวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อสร้างความคิดที่ดีและฝึกฝนความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและมีประสบการณ์ มีเครือข่ายความคิดสร้างสรรค์แบบมืออาชีพพร้อมที่จะนำไปใช้ในโลกปัจจุบัน

เรียนต่อออสเตรเลีย Kingston International College

มีคอร์สภาษาอังกฤษ Diploma และเป็น Pathway เข้ามหาวิทยาลัย Kingston International College และยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ตั้งอยู่ในตึกเรียนแบบโบราณอายุ 112 ปี และเป็นตึกที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครองจากรัฐบาล ตกแต่งภายในทันสมัย

เรียนต่อออสเตรเลีย Le Cordon Bleu

ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนั้น เครือข่าย Le Cordon Bleu ยังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ

เรียนต่อออสเตรเลีย The University of Western Australia

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1911 ด้วยการวิจัยระดับแนวหน้า เจ้าหน้าที่คณาจารย์ที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยทำให้ UWA สามารถมอบประสบการณ์การเรียนอันมีชีวิตชีวาแก่นักศึกษาในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในภาคตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ทำให้ The University of Western Australia อยู่ในอันดับที่ 1 โดยรวมในประเทศออสเตรเลียจากเกณท์การวัดคุณภาพของคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยดีเด่นประจำปี

เรียนต่อออสเตรเลีย Milner International College of English

เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง Perth ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยังมีโรงเรียนในเครือ อยู่ที่ Wimbledon ประเทศอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนทุกคนล้วนมีประสบการณ์ทางวิชาชีพจากมหาวิทยาลัย Cambridge ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าเรียนต่อโดยตรงที่ Sterling College ในสาขาวิชาธุรกิจ การจัดการ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยว ผู้ที่สำเร็จจาก Sterling College เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย Kaplan International English Perth

มีโรงเรียนสอนภาษาในประเทศอังกฤษ, สก็อตแลนด์, ไอล์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และมัลตา เป็นจำนวน 42 แห่งทั่วโลก จุดมุ่งหมายของเราถูกกำหนดเพื่อความสนุกสนานในการเรียนและมีการเรียนสอนที่มีคุณภาพสูง Kaplan International English มีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน บางครั้งนักเรียนอาจจะไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพื่อแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนเช่น ไปทะเล ไปเมืองใหญ่ต่างๆ