เดอะดีน อินเตอร์ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลจากสถาบันต่างๆ

รางวัลทีได้รับแสดงถึงจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนกับ เดอะดีน อินเตอร์มากที่สุดในประเทศไทยในปี 2558

Oregon State University มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรีและโท

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทที่อเมริกา เมื่อเรียนโปรแกรม pathway กับสถาบัน INTO

เรียนจบที่ประเทศอเมริกา สามารถขอวีซ่าทำงาน???

เพื่อนๆนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ประเทศอเมริกา รู้กันรึยังครับ? ว่าสามารถเพิ่มเติมประสบการณ์การทำงานได้ ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงาน คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

แจ้งวันหยุด วันปีใหม่

เปิดทำการ วันพุธที่ 02 มกราคม 2561 

แจ้งวันหยุด วันปิยมหาราช

เปิดทำการ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2561 

แจ้งหยุดวันอาสาฬหบูชา ที่ 8 กรกฎาคม 2560

เปิดทำการ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560