News and promotion

Middlesex Scholarship 2014

Middlesex University มอบทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี,โท ให้กับนักเรียนไทย
 

ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุนของรัฐบาลออสเตรเลียสำหรับทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ? 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา 

Embassy English ฟรีค่าสมัครเรียนกว่า 8,000 บาท

 Embassy English มอบโปรโมชั่นพิเศษ ฟรีค่าสมัครมูลค่ากว่า 8,000 บาท สำหรับนักเรียนเดอะดีนเท่านั้น

เรียนเต็ม 2 วัน ทำงานได้กับ ILSC ออสเตรเลีย

ลงเรียนหลักสูตรวิชาชีพเต็มวัน 2 วัน เท่านั้น อีก 3 วันทำงานส่ง มีเวลาทำงานได้