แจ้งวันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช

เปิดทำการ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 

แจ้งหยุดวันแรงงานวันที่ 01 พฤษภาคม 2562

เปิดทำการ วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562 

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560