ความคิดเห็นจากนักเรียน

น้องสา - ILSC Melbourne

รู้จักกับน้องสา กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC Melbourne 

น้องแพรว - EC London

รู้จักกับน้องแพรว กับประสบการณ์การเรียนที่ EC London 

น้องเพชร - ILSC Melbourne

รู้จักกับน้องเพชร กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC Melbourne 

น้องขวัญ - Embassy Auckland

รู้จักกับน้องขวัญ กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy Auckland 

น้องแทน - KIE Perth

รู้จักกับน้องแทน กับประสบการณ์การเรียนที่ KIE Perth 

น้องเอื้อ - LSI Auckland

รู้จักกับน้องเอื้อ กับประสบการณ์การเรียนที่ LSI Auckland 

น้องรีม - ILSC Brisbane

รู้จักกับน้องรีม กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC Brisbane

คุณต่อ สหภาพ วีระฆามินทร์

คุณต่อ สหภาพ วีระฆามินทร์ หรือ พี่ต่อ "วงทู"  ดร. ด้านบริหารการจัดการ บินลัดฟ้า ไปพร้อมกับ เดอะดีน อินเตอร์ เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร Professional Development Program กับสถาบัน ICTE ของ The University of Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

น้องเตย - Kaplan London Covent Garden

รู้จักกับน้องเตย กับประสบการณ์การเรียนที่ General English Kaplan international covent garden London,England

น้องคีย์ - ILSC Sydney

รู้จักกับน้องคีย์ กับประสบการณ์การเรียนที่ General English, ILSC Sydney, Australia