ความคิดเห็นจากนักเรียน

น้องแทน - KIE Perth

รู้จักกับน้องแทน กับประสบการณ์การเรียนที่ KIE Perth 

น้องเอื้อ - LSI Auckland

รู้จักกับน้องเอื้อ กับประสบการณ์การเรียนที่ LSI Auckland 

น้องรีม - ILSC Brisbane

รู้จักกับน้องรีม กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC Brisbane

คุณต่อ สหภาพ วีระฆามินทร์

คุณต่อ สหภาพ วีระฆามินทร์ หรือ พี่ต่อ "วงทู"  ดร. ด้านบริหารการจัดการ บินลัดฟ้า ไปพร้อมกับ เดอะดีน อินเตอร์ เพื่อเข้าร่วมหลักสูตร Professional Development Program กับสถาบัน ICTE ของ The University of Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

น้องเตย - Kaplan London Covent Garden

รู้จักกับน้องเตย กับประสบการณ์การเรียนที่ General English Kaplan international covent garden London,England

น้องคีย์ - ILSC Sydney

รู้จักกับน้องคีย์ กับประสบการณ์การเรียนที่ General English, ILSC Sydney, Australia

น้องอิฐ - Impact Melbourne

รู้จักกับน้องอิฐ กับประสบการณ์การเรียนที่ General English Impact Melbourne

น้องภาคภูมิ - CCEL Christchurch, New Zealand

รู้จักกับภาคภูมิ กับประสบการณ์การเรียนที่ General English CCEL Christchurch, New Zealand

 

(น้องกี้) - Kaplan Perth

รู้จักกับน้องกี้ กับประสบการณ์การเรียนที่ Intensive English Kaplan International English Perth, Australia

น้องติต้าร์ - LSI Auckland

รู้จักกับน้องติต้าร์ กับประสบการณ์การเรียนที่ Intensive 24 English LSI Auckland, New Zealand