ความคิดเห็นจากนักเรียน

Ms. Nicha (น้องณิ) - IIA, Brisbane

รู้จักกับน้องณิ กับประสบการณ์การเรียนที่ IIA, Brisbane

Ms. Asama (Tak) - Embassy New York

รู้จักกับน้องตั๊ก กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy English, New York

Mr. Nat - Kaplan, Sydney

รู้จักกับคุณ Nat กับประสบการณ์การเรียนที่ Kaplan, Sydney

Mr. Napat - Kaplan, Chicago

รู้จักกับคุณ Napat กับประสบการณ์การเรียนที่  Kaplan, Chicago

 

 

Ms. Mint (น้องมินท์) - EmbassyCES, NZ

รู้จักกับน้องมินท์ กับประสบการณ์การเรียนที่ EmbassyCES, NZ

Mr. Tadsapon PhaenKham (น้องแมค) - Kelly Colleges, Brisbane

รู้จักกับน้องแมคกับประสบการณ์การเรียนที่ Kelly Colleges, Brisbane

 

 

น้องเข่อเอ้อ - LSI, Brighton

รู้จักกับน้อง Karaer กับประสบการณ์การเรียนที่ LSI, Brighton

ร่วมแชร์ประสบการณ์การ การไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบัน LSI, Brighton กับน้องเข่อเอ้อค่ะ

- เมืองไบรตัน มืองชายทะเลที่อยู่ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ บรรยากาศสวยงาม สงบ รอบล้อมไปด้วยต้นไม้ สวนสาธารณะ

บรรยากาศเหมาะแก่การไปฝึกฝนภาษาอังกฤษ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่่อนชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ 

Ms. Fon (น้องฝน) - ELS, Portland

รู้จักกับน้องฝน กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, Portland

Bobby (น้องบ๊อบบี้) - LSI, Brighton

รู้จักกับน้องบ๊อบบี้ กับประสบการณ์การเรียนที่ LSI, Brighton