ความคิดเห็นจากนักเรียน

Ms.Pinchanok (Pin) - ILSC Vancouver

รู้จักกับน้องพิน กับประสบการณ์การเรียนที่  ILSC, Vancouver

Ms.Phataranun (Nus) - Embassy Melbourne

รู้จักกับน้องนัส กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy, Melbourne

Ms.Petcharada (Lookkeaw) - ILSC Vanvouver

รู้จักกับน้องลูกแก้ว กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC, Vanvouver

Ms.Peeraya (Ping) - EC San diego

รู้จักกับน้องปิง กับประสบการณ์การเรียนที่ EC, San diego

Ms.Paveena (Pang) - LSI Auckland

รู้จักกับน้องแป้ง กับประสบการณ์การเรียนที่ LSI, Auckland

Ms.Onkamol (Bow) - CCI Sydney

รู้จักกับน้องโบว์ กับประสบการณ์การเรียนที่ CCI, Sydney

Mr.Nuttapol (Natt) - APC Brisbane

รู้จักกับน้องนัท กับประสบการณ์การเรียนที่ APC, Brisbane

 

 

Mr.Nuttanun (Aun) - KIC Washington DC

รู้จักกับน้องอั้น กับประสบการณ์การเรียนที่  KIC, Washington DC

Mr.Nawat (Pum) - St.Giles SF

รู้จักกับน้องปุ้ม กับประสบการณ์การเรียนที่ St.Giles, San Francisco

Ms.Nattakarn (Tiew) - KIC Boston

รู้จักกับน้องทิว กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Boston