ความคิดเห็นจากนักเรียน

Mr.Nathapob (Jack) - KIC Auckland

รู้จักกับน้องแจ๊ค กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Auckland

Ms. Wareeya (น้องน้ำ) - Embassy long beach, USA

รู้จักกับน้องน้ำ กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy long beach, USA

Ms. Valya Leelayouthyotin (น้องซิน) - ELS, missouri ,USA

รู้จักกับน้องซิน กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, missouri ,USA

Napawan (Toey) - CCI Sydney

รู้จักกับน้องเต้ย กับประสบการณ์การเรียนที่ CCI, Sydney

Ms. Usanee (น้องนุ่น) - KIC, Melbourne, Australia

รู้จักกับน้องนุ่น กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Melbourne, Australia

Ms. Thansuta (น้องธัญ) - APC, Sydney, Australia

รู้จักกับน้องแทน กับประสบการณ์การเรียนที่ APC, Sydney, Australia

Ms. Thanainan (น้องวา) - Viva College, Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องวา กับประสบการณ์การเรียนที่ Viva College, Brisbane, Australia

 

 

Ms.Linjong(Jo) - CIT Canberra

รู้จักกับน้องโจ้ กับประสบการณ์การเรียนที่ CIT, Canberra

Mr. Thanabat (น้องโด่ง) - KIC, Cambridge, England

รู้จักกับน้องโด่ง กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Cambridge, England

 

 

Ms.Kritsanee (Aom) - Embassy Oxford

รู้จักกับน้องอ้อม กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy, Oxford