ความคิดเห็นจากนักเรียน

Mr. Sumaet Suphacawan - Embassy, San Francisco, USA

รู้จักกับ Mr. Sumaet กับประสบการณ์การเรียนที่ Embassy, San Francisco, USA

 

 

Ms. Sudarat Dangwuchit - ELS, Dallas, USA

รู้จักกับน้อง Ms. Sudarat  กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, Dallas, USA

Ms. Srisa (น้องแป้ง) - Kings Colleges, LA, USA

รู้จักกับน้องแป้ง กับประสบการณ์การเรียนที่ Kings Colleges, LA, USA

Ms. Sirirat (น้องพลอย) - ICA, Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องพลอย กับประสบการณ์การเรียนที่ ICA, Brisbane, Australia

Mr. Thanyakorn (น้องกุ้ง) - Holmes, Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องกุ้ง กับประสบการณ์การเรียนที่ Holmes, Brisbane, Australia

 

 

Ms. Kanyaphat (Pam) - ILSC Vancouver

รู้จักกับน้องแพม กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC, Vancouver

Mr. Teerapong (น้องน๊อต) - ELS, Chicago, USA

รู้จักกับน้องน๊อต กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, Chicago, USA

 

 

Ms. Rada (น้องหม่อน) - ILSC, Vanvouver, Canada

รู้จักกับน้องหม่อน กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC, Vanvouver, Canada

 

 

Mr. Pratchayapong (น้องพีช) - ELS Boston, USA

รู้จักกับน้องพีช กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS Boston, USA

Ms. Pitchaya (น้องแอมป์) - ELC, Sydney, Australia

รู้จักกับน้องแอมป์ กับประสบการณ์การเรียนที่ ELC, Sydney, Australia