ความคิดเห็นจากนักเรียน

Ms.Kansuda (Jan) - EC Cambridge

รู้จักกับน้องแจน กับประสบการณ์การเรียนที่ EC, Cambridge

Ms. Pantira (น้องอุ้ย) - KIC, Vanvouver, Canada

รู้จักกับน้องอุ้ย กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Vanvouver, Canada

Ms. Panitnan (น้องอ้อ) - Kaplan, Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องอ้อ กับประสบการณ์การเรียนที่ Kaplan, Brisbane, Australia

Mr. Makkawan (น้องเบนซ์) - ELS, Chicogo

รู้จักกับน้องเบนซ์ กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, Chicogo

Jiraporn (Elle) - ILSC Vancouver

รู้จักกับน้องเอล กับประสบการณ์การเรียนที่  ILSC, Vancouver

Mr. Chanon (น้องเอก) - ICTE-UQ, Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องเอก กับประสบการณ์การเรียนที่ ICTE-UQ, Brisbane, Australia

Ms. Fray (น้องฝ้าย) - EC, Boston

รู้จักกับน้องฝ้าย กับประสบการณ์การเรียนที่ EC, Boston

Mr.Jeerayuth Junsongsakun (Jame) - ELS Sydney

รู้จักกับน้องเจม กับประสบการณ์การเรียนที่ ELS, Sydney

Mr. Pound (น้องปอนด์) - Carrick, Melbourne

รู้จักกับน้องปอนด์ กับประสบการณ์การเรียนที่ Carrick, Melbourne

Ms. Keaw (น้องแก้ว) - Kaplan, Chicago

รู้จักกับน้องแก้ว กับประสบการณ์การเรียนที่ Kaplan, Chicago