ความคิดเห็นจากนักเรียน

Mr. Witthawut (น้องโจ้) - Hales, Melbourne

รู้จักกับน้องโจ้ กับประสบการณ์การเรียนที่ Hales, Melbourne

Mr.Isara (Vee) - Intrax Chicago

รู้จักกับน้องวี กับประสบการณ์การเรียนที่ Intrax, Chicago

Ms. Wanwipa (น้องเฟิร์น) - Australia

รู้จักกับน้องเฟิร์น กับประสบการณ์การเรียนหลักสูตร Master of Public Relations, Australia

Ms. Varachaya (น้องแพ๊ค) - Curtin, Australia

รู้จักกับน้องแพ๊ค กับประสบการณ์การเรียนที่ Curtin, Australia

Mr.Guntapon (Gun) - KIC Edinburgh

รู้จักกับน้องกัน กับประสบการณ์การเรียนที่ KIC, Edinburgh

Mr. Tum (น้องตั้ม) - Kelly Colleges, Australia

รู้จักกับน้องตั้ม กับประสบการณ์การเรียนที่ Kelly Colleges, Australia

Ms.Dararat (Aui) - ELS Boston

รู้จักกับน้องอุ๋ย กับประสบการณ์การเรียนที่ ESL, Boston

Mr. Cheevanaut Touchanon (น้องไบร์ท) - Brisbane, Australia

รู้จักกับน้องไบร์ท กับประสบการณ์การเรียนที่ Brisbane, Australia

Ms. Tipmanee (น้องแป้ง) - GEOS, Boston, USA

รู้จักกับน้องแป้ง กับประสบการณ์การเรียนที่ GEOS, Boston, USA

 

 

Ms. Chayada Rungkaew (Aim) - Kaplan Brisbane

รู้จักกับน้องเอม กับประสบการณ์การเรียนที่ Kaplan, Brisbane