ความคิดเห็นจากนักเรียน

Mr. Teerachart Meepornpanyataweechok - Kelly Colleges Australia

รู้จักกับ Mr. Teerachart กับประสบการณ์การเรียนที่  Kelly Colleges Australia

 

 

Ms. Sirichaporn (น้องนุ่น) - Kaplan, Boston, USA

รู้จักกับน้องนุ่น กับประสบการณ์การเรียนที่ Kaplan, Boston, USA

Ms. Sathima Kosittanon - BIR USA

รู้จักกับ Ms. Sathima  กับประสบการณ์การเรียนที่ BIR USA

Ms. Sarinya (น้องก้านพลู) - ILSC, Vancouver

รู้จักกับน้องก้านพลู กับประสบการณ์การเรียนที่ ILSC, Vancouver

Ms. Rattakan (น้องแนน) - Lewis School, England

รู้จักกับน้องแนน กับประสบการณ์การเรียนที่ Lewis School, England

Ms.Chaninat (Boom) - CIC Melbourne

รู้จักกับน้องบูม กับประสบการณ์การเรียนที่ CIC, Melbourne

Ms. Ranida (น้องดาว) - Holmesglen, Australia

รู้จักกับน้องดาว กับประสบการณ์การเรียนที่ Holmesglen, Australia

Ms. Puttiwade Yotpanya (น้องเชอร์รี่) - Kelly College, Australia

รู้จักกับน้องเชอร์รี่ กับประสบการณ์การเรียนที่ Kelly College, Australia

Mr. Promsak Amatapun - UQ Brisbane

รู้จักกับ Mr. Promsak กับประสบการณ์การเรียนที่ UQ Brisbane

 

 

Ms. Pleawtien (น้องเต็น) - ICTE, UQ

รู้จักกับน้องเต็น กับประสบการณ์การเรียนที่ ICTE, UQ