สถาบันเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avonside Girls' High School

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ตั้งอยู่เมืองไครสต์เชิร์ชบนเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช้อปปิ้งเพียง 10 นาที ตัวเมืองมีระบบรถประจำทางที่ดี และมีรถประจำทางให้บริการผู้โดยสารที่โรงเรียนทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ชอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีโรงเรียนมีชื่อเสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็นมิตร 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Chisnallwood Intermediate School

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1967 ซึ่งในปี 1990 เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ Intermediate ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ มีมาตรฐานการศึกษาสูง เป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรียนชั้นนำด้านการให้โอกาสนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนซึ่งขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลที่เน้นการเรียนการสอนแบบนานาชาติสำหรับนักเรียนอายุ 10 ถึง 14 ปี

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Waitakiri Primary School

ก่อตั้งในปี 2014 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ Burwood and Windsor Schools เข้าด้วยกัน โดยมีประวัติยาวนานรวมกันแล้วมากกว่า 184 ปี โดยเพิ่งจะเปิดรับเด็กนักเรียนต่างชาติ 31 มกราคม 2560 Waitakiri Primary School มีนักเรียนทั้งหมด 650 คน ตั้งแต่ Year 1-6 (อายุ 5 -11 ปี) มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ได้แก่ ห้องครัว ห้องศิลปะ ห้องพักเบรกหลักจากหมดชั่วโมงเรียน ห้องเทคโนยี ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Le Cordon Bleu

ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหารที่ดีที่สุดของโลก

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Massey University

มหาวิทยาลัย Massey มี 3 วิทยาเขต คือ Palmerston North เป็นวิทยาเขตหลัก, Albany ที่ Auckland และ Wellington สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ Agricultural & Horticultural Science, Aviation, Business, Communication, Design, Engineering, Sport Management & Exercise Science, Veterinary Science มหาวิทยาลัยเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ New Zealand Language Center NZLC

โรงเรียนเราก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984, NZLC เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ และเรามีหลายหลักสูตรที่มีคุณภาพให้ได้เลือกเรียน โดยมีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ให้นักเรียนอีกด้วยโรงเรียนเรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์กรกลุ่มคุณภาพโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Avondale College – Auckland

Avondale College เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 2,600 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9-13 โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Avondale ในเมือง Auckland