สถาบันเรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ

ELS Language Centres - Atlanta, Georgia

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Southern Polytechnic State University (SPSU) อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 25 นาที ซึ่งเมือง Atlanta เป็นเมืองทางตอนใต้ ที่มีความหลากหลายและก้าวหน้ามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่น

ELS Language Centres - New Haven, Connecticut

ตั้งอยู่ที่ University of New Haven (UNH) ในเมือง West Haven ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับเมือง New Haven เป็นเมืองที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะของศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศ

ELS Language Centres - Denver, Colorado

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Front Range Community College (FRCC) ที่ Westminster ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของ Denver

ELS Language Centres - DeKalb, Illinois

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของ Northern Illinois University (NIU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของรัฐ มีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน วิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง DeKalb

ELS Language Centres - Nashville, Tennessee

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่สวยงามของ Middle Tennessee State University (MTSU) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Murfreesboro ทางตอนใต้ของเมือง Nashville MTSU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดในรัฐ

ELS Language Centres - Chicago, Illinois

ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่สวยงามของ Dominican University ซึ่งอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมือง Chicago เพียง 20 นาที ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ

ELS Language Centres - Johnson City, Tennessee

ตั้งอยู่ใน East Tennessee State University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 112 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณทิต 7 หลักสูตร ปริญญาโท 75 หลักสูตรและปริญญาเอก 13 หลักสูตร

Stafford House School of English - Chicago

Stafford House School of English - Chicago ตั้งอยู่ในที่มีชื่อเสียงระดับโลก Michigan Avenue

 

Kaplan International English (KIE) - Chicago

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เรามั่นใจว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ในเมืองนี้มีศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ของเมืองชิคาโก ที่มีเอกลักษณ์ เต็มไปด้วยเมืองวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบมิชิแกนอันยิ่งใหญ่ ซึ่งใหญ่ที่สุดอันดับที่ 5 ของโลก

ELS Language Centres - Clemson Greenville, South Carolina

ตั้งอยู่ใน University Center of Greenville (UCG) เป็นศูนย์ที่มีสถาบันการศึกษาอยู่ 7กลุ่ม รวมทั้ง Clemson University