ข่าวทุน INTO Newcastle 100% Scholarship Announcement

เป็นทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี ในคณะ บริหารธุรกิจ , มนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ , วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เคมี , วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 100 เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-อายุมากกว่า 17 ปี
-มีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
-มีผลการเรียนที่ดี

 

ส่งเมล์สมัครทุนได้ที่ sale@thedeaninter.com

หมดเขตการรับสมัคร

September 2015: Friday 24 July 2015

January 2016: Friday 6 November 2015

 

ประกาศผล

September 2015: Friday 7 August 2015

January 2016: Friday 20 November 2015

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030