ปริญญาโทธุรกิจศึกษา (การบัญชี) Master of Business Studies (Accountancy)

จบการศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจการศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและทักษะดังต่อไปนี้:

1 จบการศึกษาจะได้มีการพัฒนามุมมองระหว่างประเทศที่มีระเบียบวินัยในการศึกษา

2 จบการศึกษาจะมีการพัฒนาต่อไปในเชิงลึกความรู้และทักษะทั้งผ่านประสบการณ์มืออาชีพหรือโปรแกรมการศึกษามืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการมีระเบียบวินัยในการศึกษา

3 จบการศึกษาจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปรัชญาการวิจัยเพื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

4 จบการศึกษาจะได้เสร็จสิ้นและนำเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยอิสระ

5 จบการศึกษาจะได้รับการฝึกในอย่างชัดเจนและรัดกุมสื่อสารผลการวิจัยในรูปแบบการพูดและการเขียน

Academic Entry Requirements

Thailand : Successful completion of one year?s tertiary study at a recognised institution

English Entry Requirements

English Test

Overall Score

Reading

Writing

Listening

Speaking

IELTS Academic

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

TOEFL (Internet-based)

90

20

20

20

20

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.massey.ac.nz/massey/learning/programme-course-paper/programme.cfm?major_code=2001&prog_id=92732

วันเปิดเรียน: February or July

ระยะเวลาเรียน: 1.5 years

ค่าเรียน: $26,450 per year

Degree: 
ค่าเรียน: 
1 Year
26,450.00
NZD
598,034.50
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

Building 64, Oteha Rohe Gate 5, Oaklands Road Massey University, Auckland

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030