วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง ซึ่งปี 2558 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน โดยวันลอยกระทงได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ กระทงที่ผู้คนจะนำดอกไม้มาประดับประดาอย่างสวยงาม เพื่อนำไปลอยตามแม่น้ำ ลำคลอง โดยที่ต่างประเทศที่มีชุมชนคนไทย จะมีการจัดงานตามสถานที่สำคัญ หรือ Landmark ของแต่ละเมือง น้องๆที่อยู่ต่างประเทศสามารถเข้าร่วมงานได้เช่นกันค่ะ โดยจะมีการจัดการแสดงต่างๆ เช่น มวยไทย การประกวดนางนพมาศ และมีร้านอาหารไทยมาตั้งบูธให้เลือกซื้อเลือกชิมกันด้วยค่ะ  

Category: 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030