หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 English For Academic Purposes 2 (EAP 2)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 10 สัปดาห์:

  • ได้รับการออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยหรือTAFE ในออสเตรเลีย
  • รวมถึงการปฏิบัติที่เข้มข้นในการอ่านการเขียนการฟังและการพูดงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย
  • รวมถึงการวิจัย, ความรู้ด้านสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตงานทางวิชาการ
  • มักจะถูกนำมาร่วมกับ EAP DE

Entry Requirements

  • IELTS of 5.0 (reading and writing must be 5.0) or equivelant;
  • IELTS of 5.5 or equivalent are eligible to articulate to the 10 week direct entry program provided they have successfully passed the initial assessments of this course; and
  • Students must enrol in the entire 10 week academic program
Degree: 
ค่าเรียน: 
10 สัปดาห์
2,600.00
AUD
63,596.00
THB
20 สัปดาห์
5,200.00
AUD
127,192.00
THB
30 สัปดาห์
7,800.00
AUD
190,788.00
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030