หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL Preparation Course 36L

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL Preparation Course 36L

Degree: 
ค่าเรียน: 
3 เดือน
3,780.00
USD
124,777.80
THB
6 เดือน
6,840.00
USD
225,788.40
THB
9 เดือน
9,720.00
USD
320,857.20
THB
Updated onAug 24, 2018
หมายเหตุ:
- ราคาข้างต้น เป็นราคาเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและประกาศจากทางสถาบันการเงิน
- ศูนย์แนะแนวฯ เดอะดีน อินเตอร์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสถาบัน

FLS International
1000 West Foothill Boulevard, Glendora, California 91741

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030