เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Lincoln High School - Canterbury

ที่ตั้ง 25 Boundary Road, Lincoin Canterbury 7640 New Zealand
เว็บไซต์

Lincoln High School  ตั้งอยู่ที่เมือง Lincoln ใช้เวลา 20 นาทีโดยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติไครต์เชิร์ส เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล เปิดสอนในระดับ Year 9-13 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,600 คน มีห้องเรียนประมาณ 40 ห้อง ประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์และห้องแล็บ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องสมุด สระว่ายน้ำ สนามกีฬา  

ข้อดีในการไปเรียน

  • ได้สัมผัสชีวิตการเรียนระดับมัธยมในต่างประเทศ
  • ได้ประสบการณ์ใหม่
  • ได้เพื่อนใหม่
  • เป็นประเทศที่ปลอดภัย

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

บัญชี เกษตรกรรม ชีววิทยา เคมี จีน ออกแบบและเทคโนโลยี การแสดง เศรษฐศาสตร์ อิเล็คทรอนิคส์และออกแบบซอฟท์แวร์ ภาษาฝรั่งเศส กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมารี คณิตศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ พละศึกษา ฟิสิกส์ ท่องเที่ยว ศิลปะ ดนตรี ภูมิศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

ที่พัก

นักเรียนนานาชาติที่เข้าเรียนใน Lincoln High School จะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัว โฮมสเตย์ ที่จัดให้โดยโรงเรียน หรือพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งครอบครัว โฮมสเตย์ ได้รับการคัดเลือกและ ติดตามดูแลโดยผู้ประสานงานที่พัก โฮมสเตย์ ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนนานาชาติ คอย ดูแล ว่านักเรียนได้รับความอบอุ่น และมีบรรยากาศที่เกื้อกูลทางโรงเรียนจะให้พนักงานของโรงเรียนและครอบครัว โฮมสเตย์ ไปรับที่สนามบินนานาชาติ Christchurch

ค่าเรียน

รายการ

คิดเป็นเงิน NZD $

ค่าเรียน หลักสูตรมัธยม 1 ปี

NZ$13,800

materials or workbooks used. Outdoor Education fees

NZ$200 per term

Home stay Fee

NZ$250 per week

Home stay Placement Fee

NZ$300 per year

ชุดยูนิฟอร์ม $300-$400

NZ$700

Public Bus  ( if required )

NZ$800

ค่าลงทะเบียน

NZ$100

ค่าประกันสุขภาพ

NZ$620 per year

NCEA Exam Fees

NZ$383.30

Costs associated with extra-curricular activities

NZ$100

Hospitality

NZ$70

Field trip

NZ$50

Food & Nutrition

NZ$70

Stationery $100-$150

NZ$100

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายทั้งหมด (บาท)

NZ$19,313.30

2019 Term Dates

Term One Tuesday 29 January - Friday 12 April

Term Two Monday 29 April - Friday 5 July

Term Three Monday 22 July - Friday 27 September

Term Four Monday 14 October - Tuesday 10 December

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030