เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ Queen Margaret College

ที่ตั้ง 53 Hobson Street, Thorndon, Wellington New Zealand ,6011
เว็บไซต์

Queen Margaret College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington Wellington เปิดสอนทั้งระบบ NCEA และ IB เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Pre-School ถึง Year 13 Queen Margaret College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด 680 คน ทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ Queen Margaret College โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาในฤดูร้อนหรือในฤดูหนาว นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดให้นักเรียนแสดงออกในทางศิลปะและดนตรีอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

 • Pre School Program รับอายุ 3-4 ปี
 • Junior School Program ( Year 1-6 )
 • Middle School Program ( Year 7-10)
 • Senior School Program ( Year 11-13)
 • IB Diploma

ที่พัก

All International students who study at Queen Margaret College must be living with a parent or board at Queen Margaret House.

 • Year 1 – 8 must live with a parent or legal guardian in Wellington for the duration of their studies.
 • Year 9 – 13 can board in our new boarding house, Queen Margaret House or live with a parent or legal guardian.
 • Queen Margaret House
 • Home stay ต้องได้รับการอนุมัติจาก Queen Margaret College ก่อน

 

ค่าเรียน

International  Fees

NZD $

Registration Fee ( paid on registration )

850

Enrollment Fee ( paid on acceptance of place)

400

Annual Scale of Tuition fees for Years 1 to 6

29,600

Annual Scale of Tuition fees for Years 7 to 13

34,000

Sundry Activities Deposit

2000

Mentor Fee

2500

Boarding

16,000

Holiday Homestay Fee (if applicable)

2800

Uniform

950

 

 

Remark:  Tuition fees include tuition, careers counseling, pastoral care, library, sports equipment and the use of College facilities. The Sundry Activities Deposit will be refunded if it is not used during the school year.

Team date

 • Term 1  28 January 2019
 • Term 2  30 April 2019
 • Term 3  29 July 2019
 • Term 4  14 October 2019

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030