เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย Box Hill High School Melbourne

ที่ตั้ง 1180 Whitehorse Rd
Box Hill VIC 3128
เว็บไซต์

Box Hill High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1930 เป็นโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมตอนปลาย Year 7-12 มีเครื่องแบบบังคับใช้ มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องทดลอง

ข้อดีในการไปเรียน

  • โรงเรียนของรัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
  • เป็นโรงเรียนมัธยมศึกาษาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
  • มี International Support คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาตอ
  • ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องทดลอง ที่ทันสมัย
  • โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจาก CBD Melbourne  22 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลเพียง 2.2 กิโลเมตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

  • : Year 7 – 12

หลักสูตร : High School

Victorian Certificate of Education(VCE)

Subject offerings - Year 7-10
In Year 7, in addition to the traditional core subjects such as English, Mathematics, Science, History, Geography and Physical Education, all students study German, Chinese and a wide range of subjects including music, home economics and the arts.

Years 8, 9 and 10, students have a wide range of elective choices. In Year 10, students may be given the opportunity of taking one or two VCE studies in order to challenge them and prepare them better for Years 11 and 12.

Students in Year 10 also have access to an innovative program which includes studies at a TAFE institute, work experience, outdoor education, an efficient reading course and a range of cultural activities.

Subject offerings - Year 11-12
In Years 11 and 12, there is a wide range of VCE studies in Mathematics, Science, Information Technology, English, Business Studies, Humanities, the Arts and Personal Development. Both languages (German and Chinese) can be taken at both Years 11 and 12.

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

AUD $

Years 7–10

$15,662

Years 11–12

$17,548

Application Fee

$282

Arrival Support Fee

$167.20

Accommodation Placement Fee

$298.10

School Transfer Fee

$699

Enrolment Amendment Fee

$282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030