เรียนต่อมัธยมแคนาดา David Thompson Secondary School

ที่ตั้ง 1755 E 55th Ave, Vancouver
เว็บไซต์

David Thompson Secondary School “David Thompsong” เป็นชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท Hudson’s Bay Company and the North West Company และคนแคนาดารู้จักกันในนามนักสำรวจแม่น้ำโคลัมเบียชาวยุโรปคนแรก โรงเรียน David Thompson Secondary School ก่อตั้งในปี 1958 ในปีแรกที่เปิดสอน มีนักเรียนทั้งหมด 1500 คน และปัจุบันมีนักเรียนทั้งหมดราว 1850 คน David Thompson Secondary เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีนักเรียนราวๆ 1450 คน ตั้งอยู่ในเขต Fraserview ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแวนคูเวอร์ เป็นโรงเรียนที่แข็งแกร่งทางด้านวิชาการ สร้างนักเรียนให้เป็นผู้นำ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน เกรด 8 – เกรด 12 และมีโปรแกรมสายวิชาชีพด้วย โดยมีวิชาเรียนดังนี้

Academic Courses

• English

• History

• Mathematics

• Biology

• Chemistry

• Physics

• Economics

• Law

• Geography

 

Science and Technology

David Thompson school offers many advanced courses for students with skills and

interests in technology and science:

• Robotics and Flight

• Engineering

Strong Visual Art

• Animation and Graphics

• Drafting and Design

Elective Studies

•Languages: Spanish, French, Mandarin

• Business Education,

• Accounting, Marketing

• Dance; Acting

• Band, Guitar, Jazz Band

• Choir

• Foods, Textiles

• Art, Drawing and

Painting, Graphics

• Physical Education

• Information Technology,

• Computer Programming

• Animation, Film Studies

• Engineering, Drafting

• Carpentry, Woodwork

• Metal Design, Jewellery

• Electronics, Robotics

• Peer Tutoring

วันเปิดเทอม : กันยายน ของทุกปี (ส่งใบสมัครเรียนก่อน 1 มีนาคม)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

รายการ

คิดเป็นเงิน CAN $ / ปี

ค่าสมัครเรียน

$200

ค่าเรียน

$14,500

ค่าประกันสุขภาพ

$500

ค่าจัดหาโฮมสเตย์

$550

Custodian Fee (if required) สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปี

$525

ค่าโฮมสเตย์ 10 เดือน ($950x10)

$9,500

Daily Homestay Fee, if less than a month

 For September 2019 Entry: Arrival August 25, 2019

Orientation on August 26 & 27, 2019

$217

($31 per day x 7 days)

ค่ารถไปรับที่สนามบิน

$100

รวมทั้งหมด (CAD $)

$26,092

รวมทั้งหมด (เงินบาท) *อัตราแลกเปลียน $ = 24 บาท

626,208

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030