เรียนต่อมัธยมแคนาดา John Oliver Secondary School

ที่ตั้ง 530 E. 41st Avenue Vancouver
เว็บไซต์

John Oliver Secondary school เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่าน Fraser มีนักเรียนราว 1100 คน นักเรียนของ John Oliver secondary มาจาก 40 ประเทศ ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรูวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน

เปิดสอน เกรด 8 – เกรด 12 โดยมีวิชาเรียนดังนี้

Academic Courses

• English

• Social Studies

• Mathematics

• Chemistry

• Physics

• Biology

• Literature

• Geography

• Law

• History

Electives

• Accounting, Marketing

• Information Technology

• Web Design

• Drama, Theatre

Production

• Band, Jazz Band

• Choir, Jazz Choir

• Art, Sculpture

• Graphic Design

• Textiles, Foods

• Physical Education

• French, Spanish

• Drafting, Engineering

Business Education

Students may choose from elective courses:

• Accounting

• Financial Accounting

• Business Education

• Marketing

• Entrepreneurship

• Computer Applications

• Web Design

• Computers and Business

 

 

 

Extra-curricular Activities

• Board Games Club

• Dance Club

• Environmental Club

• Innovation Club

• Multicultural Club

• Outdoor Recreation Club

• Theatre Company

The school team name is the ‘Jokers’. Our sports

teams participate in a wide variety of sports

including badminton, basketball, cross country,

girls’ field hockey, girls’ softball, soccer, tennis,

track and field and volleyball.

 

Music & Arts

John Oliver has always been known for its musical programs, particularly in the areas of voice and choir, and this tradition continues with outstanding choir

and jazz choir groups. Band, strings and music composition are also offered.

The visual arts program includes drawing and painting,

printmaking, sculpture, commercial design and graphic

design.

 

 

วันเปิดเทอม : กันยายน ของทุกปี (ส่งใบสมัครเรียนก่อน 1 มีนาคม)

ค่าเทอม ค่าประกัน หนังสือ อุปกร์การเรียน ที่พัก ที่ยื่นวีซ่า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ

คิดเป็นเงิน CAN $ / ปี

ค่าสมัครเรียน

$200

ค่าเรียน

$14,500

ค่าประกันสุขภาพ

$500

ค่าจัดหาโฮมสเตย์

$550

Custodian Fee (if required) สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปี

$525

ค่าโฮมสเตย์ 10 เดือน ($950x10)

$9,500

Daily Homestay Fee, if less than a month

 For September 2019 Entry: Arrival August 25, 2019

Orientation on August 26 & 27, 2019

$217

($31 per day x 7 days)

ค่ารถไปรับที่สนามบิน

$100

รวมทั้งหมด (CAD $)

$26,092

รวมทั้งหมด (เงินบาท) *อัตราแลกเปลียน $ = 24 บาท

626,208

Facebook : thedeaninter.com 

Line : @thedeaninter

Tel : 02 - 2544868

Mobile : 081 - 6888252

Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

 

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030