เรียนต่อออสเตรเลีย Education Access Australia เมลเบิร์น Melbourne

ที่ตั้ง 480 Elizabeth Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia
เว็บไซต์

Education Access Australia - Melbourne เป็นสถาบันให้บริการที่มีคุณภาพของการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือความก้าวหน้าในอาชีพ ในประเทศและต่างประเทศ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอนุปริญญา

Education Access Australia - Melbourne ยังมีสถาบันในเครือเดียวกันคือ The Imperial College of Australia ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองของเมล์เบิร์น และอีกสถาบันคือ Imperial of New Zealand  ตั้งอยู่ที่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นของสถาบัน

  • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
  • ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ
  • สภาพแวดล้อมการศึกษา ที่หลากหลาย เชื้อชาติ
  • การเรียน การสอนที่สนุก พร้อมกับกิจกรรมการเรียน และ ท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงง่ายสำหรับนักเรียน
  • อินเทอร์เน็ตฟรี
  • พื้นที่นันทนาการของนักเรียน
  • ชาและกาแฟ

เรียนต่อออสเตรเลีย ที่ Education Access Australia - Melbourne สนใจติดต่อศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ The Dean Inter 
Tel: 02-6564868
Mobile: 081-688-8252

ศึกษาต่อออสเตรเลีย

สถาบันในเมลเบิร์น

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030