เรียนต่อออสเตรเลีย IH International House Melbourne

ที่ตั้ง Level 6, 601 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000
เว็บไซต์

IH International House Melbourne 

IH International House Melbourne  เป็นสถาบันสอนภาษาที่ก่อตั้งมากกว่า 60 ปี โดยได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในด้านการสอนภาษาและฝึกอบรมให้แก่ครูที่ดีที่สุดในโลก 

International House Melbourne  เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านของคุณภาพการเรียนการสอน โดยนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนขนาดเล็กที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมเท่าๆกัน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีคุณวุฒิสูงในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติกว่าหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายที่รอให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตนเอง 

จุดเด่นของ IH 

  • IH เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย 
  • IH เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในกลุ่ม International House World Organisation (IHWO) ซึ่งบริหารโรงเรียนสอนภาษาและวิทยาลัยกว่า 150 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก 
  • IH มีที่ตั้งอยู่ใจกลางแลนด์มาร์กของเมืองต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียเช่น IH Sydney ที่ตั้งอยู่บนถนน Clarence ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge และ Darling Harbour เป็นต้น 
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และห้องเรียนที่ทันสมัยปลอดโปร่ง 
  • นักเรียนที่นี่จะมาจากหลากหลายทวีปเช่น ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา จึงทำให้พบปะกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก 

หลักสูตรเรียนภาษาของ IH 

  • General English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
  • Cambridge Exam Preparation เป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Cambridge 
  • English for High School เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยจะเน้นทักษะด้านวิชาการและสังคมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ESL สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยตรง 
  • English for Academic Purposes เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยหลักสูตรรวมถึงการเตรียมตัวสอบ IELTS ด้วย สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังฝึกนักเรียนในการเขียนบทความในเชิงวิชาการ การอ่านผลวิจัย การจดข้อความย่อรวมถึงการนำเสนอบทความในเชิงวิชาการ  

Facebook : thedeaninter.com
Tel : 02 - 2544868
Mobile : 081 - 6888252
Email : info@thedeaninter.com

สอบถามข้อมูลเพื่อขอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิดีโอแนะนำสถาบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ เดอะดีน อินเตอร์
02 254 4868, 081 688 8252, 087 905 9456
085 911 1995085 110 7779 
Poo: 086 081 7775 Bee: 089 499 9754
Ray: 085 911 1030